Pedagógiai és Nevelési elveink

Bölcsődénkben a nevelés, az "Bölcsődei Nevelés Országos Alapprogramjának" megfelelően zajlik. Nevelési programunk kiemelten kezeli az anyanyelvi képzést és a mozgásfejlesztést.

Anyanyelvi fejlesztés:

Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységet, a nevelési folyamat kerete.

Feladatunk: a beszédészlelés, beszédértés és a beszédkészség fejlesztése. A fejlesztés tartalmi összetevői a hangok tiszta ejtése, a szókincsbővítés, a magyar nyelvnek megfelelő hangsúly, hanglejtés, mondatfajták használata.

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek közti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szorosan kapcsolatban áll. Az anyanyelv használata szerves része a bölcsődei élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A bölcsődei anyanyelvi nevelés komplex folyamat.

Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai
tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőkészséggel rendelkező, beszédében gátolt gyermekgondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. Előfordulhat, hogy a fejletlen beszédképességű gyermeket teljesítménye alatt értékelnek. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve van értelme. Nyugodt légkörben, életszerű helyzetekben mindenről beszélhet a gyermek, ami
érdekli, foglalkoztatja. Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes légkör alapvetően meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Egészséges életmódra nevelés:

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;

– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;

– az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;

– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása;

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

Mozgásfejlesztés:

A mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Mozgáskultúrájuk képet ad az általános fejlettségi szintjükről, fejlődésük tempójáról. A mozgáskoordináció fejlesztésére  nagy hangsúlyt fektetünk, figyelembe véve, hogy a mozgás öröme és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. A mozgás, az értelem, valamint a beszéd érése, fejlődése szorosan összefügg, ezek mindegyike hatással van a másik két területre. Mozgásfejlesztés során nemcsak a gyermek mozgása, tartása fejlődik, hanem az értelme, illetve a kommunikációja is.

A tanulási nehézségek megelőzésében fontos szerepe van a mozgásfejlesztésnek, hiszen ennek segítségével hatni lehet az idegrendszerre.

 A játéknak, a játékosságnak van a legnagyobb szerepe a foglalkozásokon, hiszen ez a tevékenység, amit a gyermek örömmel, szívesen végez – miközben észrevétlenül tanul.

Környezettudatosságra nevelés:

Programunkkal, olyan érdekes, élményekben gazdag, boldog bölcsődei életet szeretnénk biztosítani bölcsődés gyermekeink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.

A bölcsődénkben nyújtott élményszerű tevékenységek hatására kialakulhatnak azok a szokások, szokásrendszerek, melyek a természet és a környezet iránt nyitott, azt szerető és érte tenni is képes emberek felnevelését biztosítják.

Mindezeket úgy valósítjuk meg, hogy a gyermeket kivisszük a természetbe – kirándulások

szervezésével –, a természetet behozzuk a csoportszobába – természetsarkok kialakításával. A fenntarthatóságra nevelés elemeinek bölcsődei közvetítése (az intézmény és munkatársai által) nagymértékben megalapozza a programunkban elvárt környezettudatos magatartás kialakulását és elmélyülését.

Jelentkezési lap

Intézményünk 4 bölcsődei csoportjában összesen 54 férőhely van.   Ezt a létszámot elérve, évközben, csak a megüresedéskor áll módunkban gyermeket felvenni. Várólista esetén a szülőket telefonon vagy levélben értesítjük.

Kapcsolati űrlap

Szigetszentmiklós, Narancs utca 5.

}

H-P: 7:00-17:00